Ιππέας

ΛAHCepe Ε

Παριστάνεται αντρική μορφή πάνω σε άλογο. Το άλογο βρίσκεται πάνω σε μικρό βάθρο. Παριστάνεται σε κίνηση με το μπροστινό αριστερό του πόδι σηκωμένο. Το κεφάλι του...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες