Κότερο

Κανάς Αντώνης (1915-1995)

Στο έργο αυτό, το θέμα του μικρού κότερου που πλέει στα ήρεμα νερά δημιουργώντας γοητευτικές αντανακλάσεις, συνιστά το κεντρικό στοιχείο της σύνθεσης. Η φωτεινή...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες