Λιμανάκια

Μηλιάδης Στέλιος (1881-1965)

Στο μικρό λιμάνι που σχηματίζει ένας χαμηλός γωνιώδης κυματοθραύστης είναι αραγμένες πολύχρωμες βάρκες με ιστία. Η θάλασσα έξω από τον τοίχο του λιμανιού είναι...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες