Πεταλωτήριο

Ξυδιάς – Τυπάλδος Νικόλαος (1828-1909)

Το θέμα τοποθετείται σε αυλή όπως μαρτυράται από την πρόσοψη του κτηρίου και την μάντρα που υψώνεται στο βάθος αριστερά. Στα δεξιά σε πρώτο επίπεδο ένας κορμός...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες