Αγροτικές ασχολίες

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Η βιωματική σχέση του ζωγράφου με το τοπίο της γενέθλιας γης αλλά και με τις καθημερινές αγροτικές ασχολίες των κατοίκων της, όπως το γνέσιμο, η βοσκή των...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες