Το ξόδι

Κανάς Αντώνης (1915-1995)

Πρόκειται για ένα Λέυκωμα με 12 σχέδια από την Κατοχή το οποίο αποτελείται από 12 λιθογραφίες. Οι απεικονήσεις σε αυτά τα έργα αφορούν μορφές τραγικές οι οποίες...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες