Η γυναίκα με το βαρέλι

Γερμενής Βάσος (1896-1966)

Η «Γυναίκα με το βαρέλι», αποτελεί μία σύνθεση που δείχνει την έφεση του Γερμενή στον χειρισμό των χρωμάτων. Εικονίζεται μία φορτωμένη γυναίκα που βαδίζει. Όλα τα...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες