Η γυναίκα με το σάλι

Γαλάνης Δημήτρης (1879-1966)

Η «Γυναίκα με το σάλι», αποτελεί μία από τις πρώιμες προσωπογραφίες του Γαλάνη. Σε ουδέτερο φόντο παρουσιάζεται μια γυναίκα με κλασικά χαρακτηριστικά και ήρεμη...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες