Γυμνά στη σπηλιά

Γαλάνης Δημήτρης (1879-1966)

Το έργο «Γυμνά στην σπηλιά», αποτελεί μία μελετημένη σύνθεση του Γαλάνη, στην οποία είναι διακριτές οι επιδράσεις που δέχτηκε κυρίως από το έργο του Cezanne. Οι δύο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες