Στο φούρνο

Γεραλής Απόστολος (1886-1983)

Το έργο του με τίτλο «Στο φούρνο», όπως και το «Γυναίκα στην πόρτα» (Αρ. Καταλόγου 81), αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα της δουλειάς του, καθώς εμπίπτουν στην...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες