Σπίτια

Βιτσώρης Μίμης (1902-1945)

Το έργο με τίτλο «Σπίτια», διαφέρει από άλλα έργα του Βιτσώρη κυρίως λόγω των διαφορετικών χρωμάτων που χρησιμοποιεί. Στο πρώτο επίπεδο διαρθρώνονται οι όγκοι...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες