Βάρκες

Θετταλός Κώστας (1905-1992)

Το έργο αυτό αποκαλύπτει την προτίμηση του ζωγράφου στο θεματικό είδος της τοπιογραφίας και ειδικότερα της θαλασσογραφίας. Η παράσταση χαρακτηρίζεται από την...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες