Λιμάνι

Ρέγκος Πολύκλειτος (1903-1984)

Εικονίζεται λιμάνι με βάρκες και σπίτια. Στα δεξιά του πίνακα και σε πρώτο επίπεδο, πάνω σε ύψωμα εικονίζεται η πίσω όψη λευκού σπιτιού ή εκκλησίας. Στα δεξιά και...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες