Σπέτσες

Προσαλέντης Αιμίλιος (1859-1926)

Στο έργο αυτό όλο το μπροστινό και μεσαίο πλάνο καταλαμβάνει η υδάτινη επιφάνεια, ενώ στην άκρη δεξιά διακρίνονται μια βάρκα με όρθιο το βαρκάρη στο εσωτερικό...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες