Προσωπογραφία της αδερφής του ζωγράφου Μαίρης Βιτσώρη

Βιτσώρης Μίμης (1902-1945)

Το φόντο της προσωπογραφίας αυτής είναι ουδέτερο και ολοσκότεινο. Μέσα από αυτό το σκοτάδι εμφανίζεται το πρόσωπο της αδελφής του καλλιτέχνη. Το μισό της πρόσωπο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες