Σπίτια στη λίμνη

Οικονόμου Μιχάλης (1884-1933)

Εικονίζονται σπίτια με αφαιρετικό τρόπο τα οποία αντικατοπτρίζονται σε λίμνη.

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες