Τοπίο

Θετταλός Κώστας (1905-1992)

Το έργο αυτό αποκαλύπτει την προτίμηση του ζωγράφου στο θεματικό είδος της τοπιογραφίας. Τεχνοτροπικά στοιχεία όπως η έμφαση στο χρώμα, που απλώνεται με ήρεμες,...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες