Χιονισμένο δάσος

Ντάκος Κωνσταντίνος (1905-1980)

Η εστίαση σε ένα συγεκριμένο σημείο ενός χιονισμένου δάσους φέρνει στο πρώτο και δεύτερο επίπεδο του πίνακα δύο λεπτά απογυμνωμένα δέντρα. Πίσω τους...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες