Τοπίο Αττικής

Νικολάου Νίκος (1909-1986)

Στον πίνακα συνενώνονται διάφορα τμήματα ενός υπαίθριου τοπίου, περιοχές κατάφυτες από δέντρα, κενοί χώροι και διάσπαρτα μικρά κτίσματα, όλα περιληπτικά...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες