Δάσος

Ντάκος Κωνσταντίνος (1905-1980)

Σειρές από λεπτά έλατα σε παράταξη εκτείνονται από το πρώτο επίπεδο μέχρι το βάθος, καλύπτοντας ολόκληρη τη ζωγραφική επιφάνεια. Απουσιάζει οποιοδήποτε...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες