Κέρκυρα

Γιαλλινάς Άγγελος (1857-1939)

Η απεικόνιση τοπίων από την Κέρκυρα είναι συνηθισμένη στον Γιαλλινά, καθώς πρόκειται για τον τόπο από τον οποίο κατάγεται. Η τεχνική της υδατογραφίας, προσδίδει...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες