Νεκρή φύση

Φραντζισκάκης Ερρίκος (1908-1958)

Διαγώνια τοποθετημένο εικονίζεται τραπέζι. Από την αριστερή πλευρά διακρίνονται μισά τα δύο πόδια του ενώ στην δεξιά πλευρά κόβεται η άκρη του. Πάνω σε αυτό...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες