Πεύκα στο Δαφνί

Φραντζισκάκης Ερρίκος (1908-1958)

Το κύριο θέμα του πίνακα είναι τα δέντρα τα οποία καταλαμβάνουν ολόκληρη την επιφάνειά του. Από τα αριστερά προς το κέντρο του πίνακα εικονίζονται δύο πεύκα...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες