Από το Χαλάνδρι

Νικολάου Νίκος (1909-1986)

Το έργο εικονίζει ένα τοπίο με μεγάλα δέντρα μικροσκοπικές μορφές και κτήριο. Σε πρώτο επίπεδο, δυο δέντρα, με πυκνό πράσινο φύλλωμα έχουν τοποθετηθεί αριστερά...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες