Μετέωρα

Γιαλλινάς Άγγελος (1857-1939)

Στο έργο «Μετέωρα» ο Γιαλλινάς, κατορθώνει να μειώσει την ένταση που δημιουργεί το άγριο, βραχώδες τοπίο της Θεσσαλίας, κυρίως μέσω των απαλών χρωματικών...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες