Ναυάγιο

Προσαλέντης Αιμίλιος (1859-1926)

Ο πίνακας αυτός απεικονίζει ένα ναυάγιο. Όλο το πρώτο πλάνο έχει αφεθεί κενό, ενώ στο μεσαίο επίπεδο ζωγραφίζεται η βάρκα, στην οποία έχουν καταφύγει οι ναυαγοί. Η...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες