Κουνέλια

Τριανταφυλλίδης Θεόφραστος (1881-1955)

Τρία κουνέλια γίνονται το θέμα μιας ήρεμης και ισορροπημένης μέσα από αντιθέσεις, σύνθεσης. Το πρώτο αριστερά, κατά το ήμισυ του κορμού του και σε προφίλ, δείχνει...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες