Προσωπογραφία νέου

Βικάτος Σπύρος (1878-1960)

Η συγκεκριμένη προσωπογραφία διαφοροποιείται σημαντικά από τις υπόλοιπες του Βικάτου στη Συλλογή Κατσίγρα. Πρόκειται για το μπούστο ενός νέου άντρα το πρόσωπο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες