Ξεκούρασμα

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Σε αντίθεση με έναν μεγάλο αριθμό πινάκων του ζωγράφου όπου απεικονίζονται ποικίλες αγροτικές εργασίες, όπως ο θερισμός, το αλώνισμα, το λύχνισμα κ.ά, στο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες