Επιστροφή από το χωράφι (Μαρούσι)

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898-1977)

Η τοπιογραφία αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής του Αστεριάδη και σε αυτήν φαίνονται πιο ευδιάκριτα οι διακυμάνσεις στο ύφος και στη τεχνοτροπία του....

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες