Καρπούζι στη φρουτιέρα

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898-1977)

Η ομάδα των συγκεκριμένων έργων αποτελείται από έξη ακουαρέλες και δύο λιθογραφίες με παρεμφερές περιεχόμενο μεταξύ τους. Εικονίζονται κυρίως νεκρές φύσεις, οι...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες