Ελιές

Ρέγκος Πολύκλειτος (1903-1984)

Σε πρώτο επίπεδο και τοποθετημένος στα δεξιά διαγώνια εικονίζεται κορμός δέντρου. Είναι ροζιασμένος και το περίγραμμά του δημιουργεί καμπύλες δίνοντάς του...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες