Τοπίο

Βικάτος Σπύρος (1878-1960)

Η Συλλογή Κατσίγρα διαθέτει μόνο μία τοπιογραφία του. Το ύφος του έργου είναι καθαρά ακαδημαϊκό. Βασικός φορέας της σύνθεσης είναι το χρώμα, με την βοήθεια του...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες