Πατήσια. Ανθόκηπος

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898-1977)

Στο πρώτο επίπεδο εκτείνεται το περιβόλι, ενώ στο δεύτερο τα λίγα σπίτια της περιοχής των Πατησίων που τότε ήταν ακόμα εξοχή. Η επιφάνεια καλύπτεται από ζεστούς...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες