Τυρολέζος

Θωμόπουλος Επαμεινώνδας (1878-1976)

Στο έργο αυτό ο ζωγράφος αποτυπώνει με το γνωστό του ιδίωμα τη χαριτωμένη μορφή ενός μικρού Τυρολέζου μέσα σε πλούσιο φυσικό σκηνικό. Η έντεχνη απόδοση της...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες