Κεφαλόβρυσο. Αιτωλία

Μαλέας Κωνσταντίνος (1879-1928)

Εικονίζεται τοπίο. Σε πρώτο επίπεδο υπάρχει άνοιγμα και αριστερά και δεξιά δύο πλάτανοι. Στο δεύτερο επίπεδο εικονίζεται λίμνη που στο μέσον της υπάρχει στεριά...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες