Ναύπλιο. Μονή Καλογραίων

Μαλέας Κωνσταντίνος (1879-1928)

Στο κέντρο του πίνακα δεσπόζει μια κτιστή οθωμανική κρήνη. Στα πλάγια και στο επάνω μέρος αποτελείται από οριζόντιες πλάκες. Στο μέσο μέσα σε ημικυκλική εσοχή...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες