Σχέδιο 2 (Νεράιδα)

Μαλέας Κωνσταντίνος (1879-1928)

Στο κέντρο του σχεδίου εικονίζεται ψηλή γυναικεία μορφή με τα χέρια της ανοιχτά έτσι ώστε το σώμα της να δημιουργεί το γράμμα ψ. Αριστερά και δεξιά της βρίσκονται...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες