Πύργος στη Μυτιλήνη

Μαλέας Κωνσταντίνος (1879-1928)

Εικονίζεται τοπίο που στο βάθος διακρίνεται παραδοσιακό σπίτι. Σε πρώτο επίπεδο εικονίζονται άνοιγμα στα δεξιά και δέντρα στα αριστερά. Η διαγώνια γραμμή που...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες