Δελφοί

Μαλέας Κωνσταντίνος (1879-1928)

Σε πρώτο επίπεδο εικονίζονται δέντρα με τα κλαδιά τους προς διάφορες κατευθύνσεις. Σε δεύτερο επίπεδο εικονίζεται κυκλικός χώρος που μάλλον πρόκειται για τον...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες