Νείλος

Μαλέας Κωνσταντίνος (1879-1928)

Το έργο αποτελείται από πέντε επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο εικονίζεται αμμώδες έδαφος με ανοίγματα στα αριστερά και τα δεξιά που έχουν νερά. Στο τρίτο επίπεδο μια...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες