Προσωπογραφία νέας

Τριανταφυλλίδης Θεόφραστος (1881-1955)

Μία νεαρή γυναίκα αποδίδεται σε προφίλ με βάση μια ελεύθερη γραφή και έντονα περιγράμματα.Η γυναίκα φωτίζεται από αριστερά, όπου όμως έχει στραμμένη την πλάτη....

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες