Χωριό (Μυτιλήνη)

Μαλέας Κωνσταντίνος (1879-1928)

Σχέδιο που εικονίζει τοπίο με δέντρα. Σε πρώτο επίπεδο και το ένα δίπλα στο άλλο εικονίζονται δύο κυπαρίσσια. Στα δεξιά και σε δεύτερο επίπεδο εικονίζεται δέντρο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες