Πλοία

Προσαλέντης Αιμίλιος (1859-1926)

Στο μέσο μιας έντονα τρικυμισμένης θάλασσας, δύο ιστιοφόρα, ένα μεγαλύτερο χωρίς ανεβασμένα πανιά και ένα μικρότερο με τα δικά του ανοιχτά, τοποθετούνται στο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες