Κεράσια

Γεραλής Λουκάς (1875-1958)

Σε σκοτεινό ουδέτερο φόντο, ένα καλάθι έχει γύρει αφήνοντας να κυλήσουν τα κεράσια που βρίσκονταν μέσα. Η παράσταση αποδίδεται με σκουρόχρωμους τόνους. Η πηγή...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες