Βάζο με αμυγδαλιές

Γεραλής Λουκάς (1875-1958)

Το «Βάζο με μυγδαλιές», παρουσιάζεται σε σκούρο και ουδέτερο βάθος. Ο καλλιτέχνης σε όλη την εικονιστική επιφάνεια παίζει με το φως και το χρώμα. Όπως συμβαίνει...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες