Το ρόδι

Τριανταφυλλίδης Θεόφραστος (1881-1955)

Ένα μεγάλο ρόδι τοποθετείται στο πρώτο επίπεδο στη δεξιά πλευρά ενός ακαθόριστου ζωγραφικού χώρου, που αποτελείται από δύο πλατιές ζώνες χρώματος. Το λευκό...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες