Προσωπογραφία

Δούκας Ιωάννης (1844-1916)

Η γυναικεία προσωπογραφία που παρουσιάζεται εδώ συνοψίζει με επιτυχία τα βασικά χαρακτηριστικά του ύφους του. Τα σκουρόχρωμα ρούχα της μορφής σχεδόν...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες