Γύρω από το τραπέζι

Τριανταφυλλίδης Θεόφραστος (1881-1955)

Τέσσερεις μορφές τοποθετούνται σε ζεύγη, περιμετρικά ενός στρογγυλού τραπεζιού, στο εσωτερικό ενός γενικά ακαθόριστου χώρου. Ο άνδρας με το κασκέτο και η...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες