Ακτή

Οθωναίος Νικόλαος (1877-1949)

Ο πίνακας εικονίζει μια τοπιογραφία. Σε πρώτο επίπεδο βρίσκονται απόκρημνα και ανισοϋψή βράχια που στο μέσο του πίνακα χαμηλώνουν για να φανεί στο δεύτερο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες